Kontaktinformācija

Direktors Āris Sparāns +371 26325644
Rīkotājdirektore Agnese Saleniece +371 26885661
Dispečeris Marija Slavika +371 25916403
Biroja adrese: Ozolu iela 7,
Varakļāni, LV-4838, Latvija
Tel.nr. : +371 64866070
Tel.nr. : +371 64860740 (grāmatvedība)
e-pasts: alnias@inbox.lv